مقاله اثر تمرین مقاومتی بر سطح سرمی اینترلوکین-۱۸ و C-reactive protein با حساسیت بالا در مردان چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: اثر تمرین مقاومتی بر سطح سرمی اینترلوکین-۱۸ و C-reactive protein با حساسیت بالا در مردان چاق
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین مقاومتی
مقاله CRP با حساسیت بالا
مقاله IL-18
مقاله چاقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوهی آچاچلویی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی فتاح
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زادگان مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مطالعات پیشین نتایج متناقضی را در خصوص اثر تمرین استقامتی بر سطوح در گردش اینترلوکین- (IL-18) 18و C-reactive protein با حساسیت بالا (hsCRP) در افراد چاق گزارش کرده اند. این مطالعه به منظور تعیین اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی IL-18 و  hsCRPدر مردان چاق انجام شد.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی ۱۸ مرد چاق به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. متعاقب ۱۲ ساعت ناشتا، قد، وزن، نمایه توده بدن، درصد چربی بدن، سطوح سرمی IL-18 و hsCRP پیش و پس از دوره تمرین اندازه گیری شد. پروتکل تمرین مقاومتی شامل دوازده هفته تمرین با وزنه ۳ جلسه تمرین در هفته و هر جلسه به مدت ۶۰ دقیقه بود.
یافته ها: به دنبال دوازده هفته تمرین مقاومتی سطوح سرمی IL-18 323.34±۴۶٫۵۷) در مقابل ۲۳۹٫۴۳±۵۳٫۷۵ پیکوگرم بر میلی لیتر) و hsCRP (3.83±۳٫۶۵ در مقابل ۳٫۰۳±۲٫۹۸ میکروگرم بر میلی لیتر) در گروه مداخله به طور غیرمعنی داری در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت.
نتیجه گیری: اجرای تمرین مقاومتی به مدت دوازده هفته کاهش معنی داری در سطح سرمی IL-18 و hsCRP مردان چاق نداشت.