مقاله اثر تمرینات ترکیبی و مکمل منیزیم بر استقامت و خستگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی از صفحه ۲۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: اثر تمرینات ترکیبی و مکمل منیزیم بر استقامت و خستگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین های ترکیبی
مقاله منیزیم
مقاله ام اس
مقاله استقامت عمومی
مقاله خستگی
مقاله کیفیت زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معماریان نسیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی اثر تمرین های ترکیبی به همراه مصرف مکمل منیزیم بر استقامت، خستگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام اس بود. ۳۵ زن مبتلا به بیماری ام اس که در انجمن ام اس همدان عضویت داشتند و نمره بین ۱ تا  (EDSS) 5 کسب کرده بودند، داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و به صورت تصادفی به سه گروه تجربی و یک گروه گواه تقسیم شدند. در ابتدای تحقیق میزان استقامت عمومی با «آزمون ۶ دقیقه راه رفتن»، خستگی با «پرسشنامه خستگی MIFS21»، کیفیت زندگی با «پرسشنامه کیفیت زندگی ۵۴ سوالی» در تمام آزمودنی ها اندازه گیری شد. سپس یکی از گروه های تجربی به مدت ۸ هفته به تمرین های ترکیبی شامل ایروبیک، مقاومتی و استقامتی پرداختند. گروه تجربی دیگر در طول دوره تحقیق صرفا مکمل منیزم مصرف کردند و گروه تجربی سوم هم در تمرین های ترکیبی شرکت داشتند و هم مکمل منیزیم مصرف کردند. پس از ۸ هفته از هر ۴ گروه پس آزمون به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مقایسه بین گروهی و آزمون کواریانس (P£۰٫۰۵) استفاده شد که با نرم افزار SPSS انجام گردید. نتایج نشان داد که تمرین های ترکیبی همراه با مکمل منیزیم استقامت عمومی را به طور معناداری افزایش می دهد (P£۰٫۰۵)، اما بر روی خستگی و کیفیت زندگی تاثیر معناداری نداشت (P³۰٫۰۵). با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت زنان مبتلا به ام اس با درجه ناتوانی (۱ تا ۵) ضمن استفاده از تمرین های ترکیبی (ایروبیک، مقاومتی و استقامتی) از مکمل منیزیم استفاده نمایند.