سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا جاویدان – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه شهید باهنر کرمان
امین خضری – پژوهشکده باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تفاله خرما بر خوراک مصرفی، گوارش پذیری مواد مغذی و عملکرد، از چهار راس گوسفند نژاد کرمانی دارای فیستولای شکمبه در قالب طرح مربع لاتین تکرار شده ۴×۴ با چهار دوره ۲۱ روزه استفاده شد. در این آزمایش تفاله خرما در سطوح صفر، ۷ و ۱۴ و ۲۱ درصد در جیره کاملا مخلوط شده دارای ۶۰ درصد کنسانتره و ۴۰ درصد علوفه استفاده گردید. در پژوهش حاضر افزایش استفاده از تفاله خرما در جیره های کاملا مخلوط شده اثری بر ماده خشک مصرفی و افزایش وزن حیوانات آزمایشی نداشته (۰/۰۵<p)، اما مصرف پروتئین و ماده آلی جیره های آزمایشی با افزایش درصد تفاله خرما کاهش پیدا کرد (۰/۰۵>p) همچنین استفاده از سطوح مختلف تفاله خرما، گوارش پذیری ماده خشک و ماده آلی جیره های آزمایشی را کاهش کرد (۰/۰۵>P) اما اثری بر گوارش پذیری پروتئین جیره های آزمایشی نداشت (۰/۰۵<p)، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که استفاده از تفاله خرما به عنوان یک محصول ضایعاتی صنعت خرما تا سطح ۷ درصد ماده خشک جیره اثرات منفی بر عملکرد و گوارش پذیری گوسفندان نژاد کرمانی نداشته و در استفاده بهینه از این محصول ضایعاتی و کاهش آلودگی زیست محیطی بسیار موثر می باشد.