سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرحسین دهقانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب ، دانشگاه صنعتی شریف
محمدجواد حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جلال عطاری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی آب ، دانشگاه صنعت آب و برق
شهاب عراقی نژاد – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی آب وخاک، دانشگاه تهران

چکیده:

گرمایش زمین بر منابع آب در سراسر جهان تاثیر می گذارد. برای ارزیابی اثرات تغییر اقلیم، مدل های گردش عمومی جو به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مقاله ، تاثیر تغییر اقلیم بر پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژیکی حوضه دریاچه ارومیه برای دوره ۲۰۱۰-۲۱۰۰ پیش بینی شده است. برای پیش بینی پارامترهای هواشناسی، مدل گردش عمومی جو HADCM3 مورد استفاده قرار گرفت. داده های دما، بارش و تبخیر با استفاده از مدل SDSM و داده های مشاهداتی، ریزمقیاس و کالیبره شد. در ادامه برای شبیه سازی مدل بارش به رواناب از مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) استفاده شد. نتایج خروجی مدل ها اغلب افزایش دما و تبخیر و کاهش بارش را در دوره ی آتی نشان می دهد. اگرچه تغییر اقلیم تاثیر چندانی بر روی رواناب ورودی به دریاچه ارومیه ندارد اما توزیع ماهانه را تا سال ۲۱۲۲ تغییر می دهد.