سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیعمران
امیرحسین دهقانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیعمران
جلال عطاری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق
شهاب عراقی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

گرمایش زمین برمنابع آب درسراسر جهان تاثیر میگذارد برای ارزیابی اثرات تغییراقلیم مدلهای گرایش عمومی جو بطورگسترده مورد استفاده قرارگرفته اند دراین مقاله تاثیر تغییر اقلیم بررواناب رودخانه ها درحوضه دریاچه ارومیه برای دوره ۲۰۱۰-۲۱۰۰ پیش بینی شده است دریاچه ارومیه واقع دراین حوزه دومین دریاچه آبشور بزرگ درجهان می باشد برای پیش بینی پارامترهای هواشناسی مدل گردش عمومی جو HADCM3 مورد استفاده قرارگرفت داده هایدما و بارش با استفاده ازمدل LARS-WG و داده های مشاهداتی ریزمقیاس و کالیبره شد درادامه برای شبیه سازی مدل بارش به رواناب از مدل شبکه عصبی مصنوعی ANN استفاده شد نتایج خروجی مدل ها اغلب افزایش دما و کاهش بارش را دردوره آتی نشان میدهد.