سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر حجارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و م
افشین سلطانی – استاد و استادیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی – استاد و استادیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرامرز سیدی – عضو هیات علمی سازمان تحقیقات کشاورزی استان گلستان

چکیده:

تقدیر اقلیم ناشی از افزایش CO2 وسایل گازهای گلخانه‌ای در آینده می‌تواند اثرات قابل توجهی بر تولید محصولات زراعی داشته باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر تغییر اقلیم آینده بر عملکرد نخود Cicer arietinum L. تحت شرایط دیم بجنورد بود. سناریوهای مورد بررسی عبارتند افزایش ۲ برابری CO2 ، افزایش چهار درجه ای دما و کاهش دو در صدی بارندگی بودند. شبیه سازی‌ها با استفاده از مدل SSM-Chickpea برای هر سناریو و همچنین برای اثر ترکیبی آن‌ها انجام شد. نتایج شبیه‌سازی حاصل از اثر ترکیبی این عوامل کشنده که در اثر تغییر اقلیم عملکرد نخود دیم تا ۵۰% افزایش خواهد یافت . با توجه به نتایج این تحقیق کاشت این گیاه به صورت دیم در آینده از لحاظ اقتصادی قابل توجیه است .