سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا رهبر – مدیر عامل شرکت مقاوم سازی پیشرفته پرمایون
مسعود انصاری – مدیر واحد طراحی و نظارت شرکت مقاوم سازی پیشرفته پرمایون
محمدمهدی صدرآرا – کارشناس ارشد شرکت مقاوم سازی پیشرفته پرمایون

چکیده:

یکی از مهم ترین پارامترهای تأثیر گذار در تلاشهای ایجاد شده در پل ها و بخصوص پل های راه آهن سرعت طرح قطار می باشد. پل های راه آهن بعلت وزن بالای قطار تنش های قابل ملاحظه ای را تحت بار زنده قطار متحمل می شوند. در این مقاله اثر تغییرات سرعت قطار در میزان تنش ها و تغییر مکانهای ایجاد شده در المان هایپل های با قوس های افقی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور یکپل راه آهن معمول با شاهتیر فلزی و دارای قوس افقی به شعاعهای ۱۰۰ و ۱۵۰ متر،تحت سرعتهای طرح ۱۲۰،۶۰ و ۲۰۰ ، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیلها نشان می دهد با افزایش سرعت قطار در هر دو نوع پل نیروها و تغییرمکانهای عرشه افزایش می یابد.