مقاله اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت صادراتی خرما در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات اقتصادی از صفحه ۵۳ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت صادراتی خرما در ایران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عبور نرخ ارز
مقاله تولید خرما
مقاله صادرات خرما
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راسخی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خرما یکی از محصولات مهم صادراتی در بخش کشاورزی ایران تلقی می شود. مشخصا سهم کشور از صادرات جهانی خرما در سال ۲۰۰۶، ۲۴ درصد می باشد که بر این اساس، ایران رتبه سوم را در میان صادرکنندگان خرما کسب کرده است. تحقیق حاضر به بررسی عبور نرخ ارز در محصول خرما می پردازد. فرضیه تحقیق حاضر این است که عبور نرخ ارز برای خرما ناقص می باشد. به عبارت دیگر، این فرضیه آزمون می شود که با افزایش یک درصد نرخ ارز، قیمت صادراتی خرما کمتر از یک درصد افزایش می یابد. بدین منظور، معادله قیمت صادراتی خرما طی دوره زمانی ۲۰۰۶-۱۹۸۳ برای ایران برآورد گردیده است. برای تخمین معادله قیمت صادراتی خرما متغیرهای تولید و صادرات خرما و همچنین نرخ واقعی ارز به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند برای سیاست گذاری در بخش توسعه صادرات خرما استفاده شود.