مقاله اثر تغییرات فصلی بر برخی فرایندهای فیزیولوژیکی گیاه صنوبر (.Populus deltoides Marsh) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۱۲ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: اثر تغییرات فصلی بر برخی فرایندهای فیزیولوژیکی گیاه صنوبر (.Populus deltoides Marsh)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی اکسیدان ها
مقاله تغییرات فصلی
مقاله صنوبر
مقاله عناصر معدنی
مقاله کلروفیل ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزامی سپهر مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلی مه لقا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه به منظور بررسی اثر تغییرات فصلی بر برخی فرایند های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی صنوبر در منطقه لنگرود، نمونه های برگ و ریشه این گیاه در سه فصل بهار، تابستان و پاییز سال ۱۳۸۹ با چهار بار تکرار جمع آوری شدند. نتایج نشان داد در برگ ها و در فصل تابستان، همزمان با افزایش دما و خشکی هوا، میزان کلروفیل a و b قند های محلول و فعالیت آنزیم های کاتالاز و پلی فنل اکسیداز افزایش معنی داری نسبت به فصل بهار نشان داد در حالیکه در مورد فعالیت آنزیم پراکسیداز، این افزایش معنی دار نبود. در ریشه میزان قندهای محلول و فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در فصل تابستان نسبت به بهار، اختلاف معنی داری را نشان نداد اما فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز افزایش معنی داری یافت. میزان پرولین برگ و ریشه در فصل بهار که دارای پایین ترین دما بود نسبت به دو فصل دیگر افزایش معنی داری داشت. به همین ترتیب میزان آهن، مس و منگنز، هم در برگ و هم در ریشه در فصل بهار نسبت به فصول دیگر افزایش معنی داری نشان داد. میزان تجمع آهن و منگنز در ریشه ها بیشتر از برگ ها و میزان تجمع مس در دو فصل بهار و تابستان در برگ ها بیشتر از ریشه ها بود.