مقاله اثر تغذیه تکمیلی با روغن کنجد بکر بر چربی های سرم موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۹ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر تغذیه تکمیلی با روغن کنجد بکر بر چربی های سرم موش صحرایی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن کنجد
مقاله موش های صحرا یی
مقاله چربی ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: بیگدلی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: به علت رابطه بین مصرف روغن کنجد و نرخ پایین بیماری و مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی- عروقی، تحقیق در زمینه مصرف تغذیه ای روغن کنجد ضروری است.
هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر تغذیه تکمیلی با روغن کنجد بکر بر پروفایل چربی های سرم موش صحرایی انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی بر روی تعداد ۲۸ سر موش صحرایی نر بالغ در محدوده وزنی ۲۴۰ تا ۳۵۰ گرم انجام شد. گروه تجربی توسط روغن کنجد بکر (VSO)، به مدت ۳۰ روز با دوزهای ۰٫۲۵، ۰٫۵، ۰٫۷۵ میلی لیتر بر کیلو گرم وزن بدن و گروه شاهد با سالین در همین مدت با روش گاواژ تیمار شدند. در پایان ۳۰ روز، سطوح کلسترول، تری گلیسرید، LDL و HDL اندازه گیری شد. داده ها با آنوا یک طرفه و ال اس دی به عنوان آزمون تعقیبی تحلیل شد.
یافته ها: سطوح کلسترول، تری گلیسیرید و LDL در تمام دوزها نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری را نشان داد. سطح HDL در دوزهای مختلف، افزایش وابسته به دوز را نشان داد که این افزایش در دوز ۰٫۵ و ۰٫۷۵ از لحاظ آماری در مقایسه با گروه شاهد معنی دار بود.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، روغن کنجد بکر می تواند باعث کاهش سطح چربی های سرم شود که احتمالا به علت حضور بالای آنتی اکسیدان ها و اسیدهای چرب غیراشباع در این روغن است.