مقاله اثر تغذیه با تیامین (ویتامین B1) و آمپرولیوم بر شاخص های رشد و علایم کمبود آن در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: اثر تغذیه با تیامین (ویتامین B1) و آمپرولیوم بر شاخص های رشد و علایم کمبود آن در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله تیامین
مقاله آمپرولیوم
مقاله رشد
مقاله علایم کمبود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قیاسی ساره
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتکار بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر تیامین بر شاخص های رشد و علایم کمبود آن در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انجام شد. تعداد ۱۲۰ ماهی مولد (۱۳٫۶۳±۱۰۱۴ گرم) در چهار تیمار و سه تکرار به ۱۲ حوضچه با حجم آبگیری ۱٫۲۶ متر مکعب منتقل شدند (۱۰ ماهی در هر حوضچه). سه تیمار به ترتیب با جیره هایی حاوی صفر T0)، (T1) 1، (T10) 10 mg/kg تیامین هیدروکلراید و تیمار دیگر (amp) با جیره ای حاوی ۱g/kg آمپرولیوم هیدروکلراید (به عنوان آنتی تیامین) به مدت ۳۰ روز تغذیه شدند. در انتهای دوره آزمایش ماهیان بیومتری شده و شاخص های رشد شامل وزن کسب شده، نرخ رشد ویژه، افزایش وزن و افزایش وزن روزانه محاسبه شدند. نتایج نشان داد که در ارتباط با همه شاخص های رشد افزایش معنی داری در تیمار T10 نسبت به تیمار تغذیه شده با آمپرولیوم وجود دارد (۰٫۰۵>P). بررسی علایم کمبود تیامین نشان داد پس از گذشت ۳۰ روز علایمی نظیر کاهش اشتها، رشد ضعیف، تشنج، تجمع درسطح آب و گوشه استخر و خوردگی فک و باله ها به ویژه باله دمی در تیمارهای آمپرولیوم،T0 و T1 نسبت به تیمار T10 مشاهده شد. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد تیامین یک ماده ضروری برای رشد می باشد و علایم کمبود آن در ماهیان به سرعت بروز می کند.