مقاله اثر تعامل جنسیت و بازداری از تحریک پذیری و نوع فیلم های تلویزیونی در پرخاشگری ادراک شده دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مجله علوم رفتاری از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: اثر تعامل جنسیت و بازداری از تحریک پذیری و نوع فیلم های تلویزیونی در پرخاشگری ادراک شده دانشجویان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فیلم
مقاله پرخاشگری
مقاله خشونت
مقاله تحریک پذیری
مقاله بازداری محرک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عریضی سامانی سیدحمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فیلم هایی که در تلویزیون به نمایش گذاشته می شوند باید از نظر محتوای پرخاشگرانه درجه بندی شده و فیلم هایی با رتبه بالای درجه بندی خشونت از نمایش در تلویزیون منع شوند.
روش: این پژوهش مطالعه ای تجربی از نوع آزمایشگاهی کوتاه مدت است. در این پژوهش ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه اصفهان که به صورت داوطلبانه برای تماشای فیلم شرکت کرده و ۷ فیلم که همگی از تلویزیون ایران پخش شده بود به نمایش گذاشته شد. آنها ضمن درجه بندی خشونت فیلم ها به مقیاس تحریک پذیری کاپرا، مقیاس بازداری محرک مهرابیان و همچنین مقیاس پرخاشگرانه کلامی باس و دورکی پاسخ دادند.
یافته ها: فیلم ها با درجه بندی خشونت بالاتر، پرخاشگری بیشتری ایجاد می کنند. از طرفی بازداری محرک در فیلم هایی با پرخاشگری کمتر، بیشتر است. همچنین بازداری محرک سبب کاهش پرخاشگری است و این امر در زنان بیش از مردان دیده شد. نتایج تحلیل چند متغیره برای درجه بندی خشونت و افکار پرخاشگرانه نشان داده شد که هم نوع فیلم و هم تحریک پذیری معنادار بوده است. اثرهای تعاملی نوع فیلم و بازداری محرک و نیز اثر تعامل چندگانه نوع فیلم، جنس و بازداری محرک معنادار بوده است.
نتیجه گیری: بازداری محرک یک مداخله موثر برای کاهش خشونت است که از طریق آموزش امکان پذیراست هر چند در مورد تحریک پذیری با توجه به ویژگی شخصیتی و سرشتی آن، کمتر می توان انتظار تاثیر مداخله موثر را داشت.