سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد رفیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حمیدرضا احمدآقایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محسن آقابراتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان

چکیده:

بهسازی زمین با استفاده ازستون سنگی مسلح شده توسط محصولات ژئوسینتتیکی encased stone column روشی است که علاوه بر بهبود رفتار خاک موجب بهبود عملکرد ستون سنگی نیز می شود مطالعات عددی و آزمایشگاهی قابل توجهی درزمینه تاثیر مسلح سازی بی واسطه و قائم ستون سنگی توسط ژئوسینتتیکها برعملکرد ستون سنگی و مقایسه با رفتار ستون سنگی غیرمسلح ordinary stone column انجام شده است در مطالعه حاضر ارزیابی آزمایشگاهی برروی ستون سنگی منفرد بمنظور بررسی اثر رویه ماسه ای غیرمسلح و رویه مسلح شده توسط ژئوگرید بر ظرفیت باربری انجام میپذیرد. همچنین به بررسی عددی مسلح سازی قائم ستون سنگی توسط ژئوگرید و مقایسه با رفتار ستون سنگی غیرمسلح پرداخته می شود نتایج مطالعات عددی و آزمایشگاهی نشان میدهدکه ظرفیت باربری و سختی ستون سنگی مسلح شده با استفاده از پوشش سرتاسری ژئوگرید افزایش می یابد و مدول الاستیسیته ژئوگرید نقش مهمی در این افزایش ایفا می کند و بواسطه اجرای رویه ماسه ای بهبود قابل توجهی از ظرفیت باربری مشاهده می شود.