مقاله اثر تزریق پروستاگلاندین F2α در ۱۵ الی ۲۰ روز پس از زایمان بر جمع شدن رحم و شاخص های باروری گاوهای شیری مبتلا به مشکلات پس از زایش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) از صفحه ۷۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: اثر تزریق پروستاگلاندین F2α در ۱۵ الی ۲۰ روز پس از زایمان بر جمع شدن رحم و شاخص های باروری گاوهای شیری مبتلا به مشکلات پس از زایش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروستاگلاندین F2α
مقاله مشکلات پس از زایش
مقاله جمع شدن رحم
مقاله فاصله زایش تا تلقیح
مقاله نرخ آبستنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی نواب
جناب آقای / سرکار خانم: فدایی فر امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر جهت بررسی اثرات تجویز پروستاگلاندین F2a، در اوایل پس از زایمان (۱۵ الی ۲۰ روز) در گاوهای با مشکلات زایمانی بر جمع شدن رحم، فاصله زایمان تا اولین، دومین، سومین و چهارمین تلقیح منجر به آبستنی، درصد آبستنی اولین، دومین، سومین و چهارمین تلقیح، تعداد دفعات تلقیح به ازای آبستنی، روزهای باز و فاصله گوساله زایی انجام شد. تعداد ۴۰ راس گاو شیری هلشتاین دچار مشکلات زایمانی به طور تصادفی به دو گروه درمان (۲۰ راس) و شاهد (۲۰ راس) تقسیم شدند. به گاوهای گروه درمان ۲ دوز (۲ سی سی) پروستاگلاندین F2a در ۱۵ الی ۲۰ روز پس از زایمان با فاصله ۸ ساعت تزریق شد. نتایج نشان داد که بازگشت رحم، فاصله زایمان تا اولین و دومین تلقیح منجر به آبستنی بین گروه درمان و گروه شاهد تفاوت معنی داری دارد (P<0.05). درصد آبستنی در اولین تلقیح منجر به آبستنی در گروه درمان بهبود قابل توجهی نشان داد (۴۰ درصد برای گروه درمان در برابر ۲۵ درصد برای گروه شاهد). همچنین بین گروه درمان و شاهد برای تعداد دفعات تلقیح به ازای آبستنی، روزهای باز و فاصله گوساله زایی تفاوت معنی داری مشاهده شد (P<0.05)، به طوریکه در گروه درمان تعداد دفعات تلقیح به ازای آبستنی، روزهای باز و فاصله گوساله زایی کمتر بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تجویز ۲ دوز پروستاگلاندین F2a به فاصله ۸ ساعت در ۱۵ الی ۲۰ روز پس از زایمان در گاوهای مبتلا به مشکلات پس از زایش، می تواند اثرات مفیدی بر میزان باروری داشته باشد.