مقاله اثر تزریق داخل هیپوکامپی روغن بادام بر حافظه و یادگیری احترازی غیر فعال در موش های صحرایی نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در ارمغان دانش از صفحه ۵۰ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: اثر تزریق داخل هیپوکامپی روغن بادام بر حافظه و یادگیری احترازی غیر فعال در موش های صحرایی نر بالغ
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظه
مقاله یادگیری
مقاله روغن بادام
مقاله هیپوکامپ
مقاله شاتل باکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهریور طهمورث
جناب آقای / سرکار خانم: معاضدی احمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: راسخ عبدالرحمن
جناب آقای / سرکار خانم: الماسی ترک سحر
جناب آقای / سرکار خانم: رزمه سعید
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهی امراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: روغن بادام دارای ترکیباتی از قبیل، اسید اولئیک، اسیدهای چرب غیر اشباع امگا ۳، ۶، ۹ و ویتامین E می باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر تزریق داخل هیپوکامپی روغن بادام بر حافظه و یادگیری احترازی غیر فعال در موش های صحرایی نر بالغ بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی تعداد ۵۶ سر موش صحرایی نر بالغ به طور تصادفی به ۸ گروه مساوی شامل، کنترل، سرم فیزیولوژی دریافت کننده ۰٫۵، ۱ و ۲ میکروگرم و ۴ گروه روغن بادام دریافت کننده ۱٫۵, ۱, ۰٫۵ و ۲ میکروگرم تقسیم شدند. به جز گروه کنترل در بقیه گروه ها جراحی و کانول گذاری با دستگاه استریوتاکس در ناحیه CA1 سمت چپ صورت گرفت. یک هفته بعد از بهبودی گروه ها با شاتل باکس آموزش داده شدند و بلافاصله بعد از آموزش دوزهای مختلف، سرم فیزیولوژی و روغن بادام از طریق کانول به ناحیه CA1 تزریق شدند، سپس حافظه و یادگیری گروه ها پس از ۴۸ ساعت ارزیابی گردید. داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: روغن بادام با دوزهای ۱٫۵, ۱, ۰٫۵ و ۲ میکروگرم به طور معنی داری حافظه و یادگیری احترازی غیر فعال را افزایش داد (p<0.05)، اما سرم فیزیولوژی تاثیر معنی داری در حافظه و یادگیری احترازی غیر فعال نداشت (p>0.05).
نتیجه گیری: روغن بادام به عنوان یک استروئید، بر حافظه و یادگیری تاثیر داشته و باعث تقویت حافظه و یادگیری می شود.