مقاله اثر تزریق داخل بطن مغزی اسید اسکوربیک بر دریافت غذا در موش های صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم) از صفحه ۵۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: اثر تزریق داخل بطن مغزی اسید اسکوربیک بر دریافت غذا در موش های صحرایی نر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید اسکوربیک
مقاله تغذیه
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صوفی آبادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: صادقیان نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عوامل متعددی دریافت غذا، آب و اشتها را متاثر می سازند که دوپامین و گلوتامات از آن جمله هستند، تحقیقات اخیر نشان داده است که رهایش این دو میانجی از نورون های مربوط همراه با آزاد شدن اسید اسکوربیک است که می تواند اثرات آن ها را تعدیل کند. در مطالعه حاضر تاثیر تجویز داخل بطن مغزی اسید اسکوربیک (ویتامین (C روی میزان مصرف غذا در موش های نر در فاز روشنایی مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: در این مطالعه، ۵۰ سر موش صحرایی انتخاب و به طور تصادفی به ۵ گروه مساوی شامل گروه کنترل، گروه شم (حلال اسید اسکوربیک) و سه گروه با دوزهای ۲۵ و ۵۰ و ۱۰۰ میکروگرم/ ۱۰ میکرولیتر اسید اسکوربیک تقسیم شدند. داروها پس از ۱۲ ساعت محرومیت غذایی به درون بطن مغز موش ها تزریق و سپس به وسیله قفس متابولیک مجهز به نرم افزار کامپیوتری، تعداد مراجعه به ظرف غذا و میزان مصرف غذا طی دوره یک ساعته و نیز برای چهار ساعت پس از تزریق ثبت شد.
یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد که تزریق داخل بطن مغزی اسید اسکوربیک در هر سه دوز موجب کاهش مصرف غذا شد که این کاهش در دوز ۲۵ میکروگرم از نظر آماری معنادار بود (P<0.05) همچنین تعداد مراجعه به ظرف غذا در گروه های اسید اسکوربیک نسبت به گروه کنترل کاهش داشت. به علاوه، هر سه دوز اسید اسکوربیک موجب کاهش مصرف غذا شدند که این کاهش فقط در ساعت دوم و در گروه ۱۰۰ میکروگرم معنادار بود (P<0.05).
نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که تزریق داخل بطن مغزی اسید اسکوربیک روی کنترل تغذیه حیوانات موثر است و برای شناسایی سازوکار سلولی آن انجام مطالعات ملکولی بیش تری لازم است.