سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شکوفه فرهمند – دانشجویان کارشناسی ارشدگروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
نعمت الله اعتمادی – عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفه
بهرام بانی نسب – عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفه
محمد مهدی مجیدی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنع

چکیده:

برموداگراس یکی از مهمترین چمن های فصل گرم بوده و در مناطق معتدله خشک به علت مقاومت به کم آبی و شوری کاربرد فراوان دارد. در این میان ترینگزاپک اتیل جدیدترین کند کنندهی مورد استفاده در چمن می باشد، که می تواند در کیفیت ظاهری و کاهش وزن تر اندام هوایی مؤثر باشد. در این مطالعه اثر ۴ غلظت ترینگزاپک اتیل بصورت ماهانه بر سه رقم برموداگراس (رگلس، تیف وی، تیف دوارف) بررسی گردید در طول آزمایش رنگ و وزن تر اندام هوایی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد از نظر رنگ بین رگلس و سایر ارقام تفاوت معنی دار وجود دارد ولی غلظت های مختلف ترینگزاپک اتیل بر روی رنگ تأثیری نشان نداد. استفاده از هورمون ترینگزاپک اتیل باعث کاهش در وزن تر اندام هوایی در هر سه رقم برموداگراس شد.