سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی رضوانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی
فریدون حصاری – عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
محمد پازوکی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

در این تحقیق، نتایج پیرولیز کاتالیستی سه جریان ضایعات پلاستیکی شهری که دورریز یک کارخانه صنعتی جمع آوری بسته های زباله می باشند، ارائه شده است. نمونه ها در یک راکتور به حجم۳/۵dm3تحت شرایط نیمه پیوسته در دمای ۴۴۴ درجهسانتیگراد به مدت ۳۴ دقیقه در فشار اتمسفری، پیرولیز شده اند. زئولیت ZSM-5 تجاری به عنوان کاتالیست در تماس با فاز مایع استفاده شده است. در همه ی موارد، محصولات گازی و مایع با ارزش حرارتی بالا ) HHV ( که می توانند به عنوان سوخت یا منبع مواد شیمیایی مفید استفاده شوند، به دست آمد. در فرآیند پیرولیز، جزء جامد نیز که از مواد غیرآلی، که در مواد خام اولیهموجودند، و مقداری زغال تشکیل شده است، به دست می آید. اگر مواد خام عمدتاً از پلی الفین ها تشکیل شده باشند، نشان داده شده است که زئولیت برای تولید مایعات با ترکیبات آروماتیک و گازهای غنی از اجزاء C3-C4 ، بسیار مؤثر است. مشخصاتمحصولات پیرولیز با توجه به نوع کاتالیست و ترکیب مواد خام اولیه تغییر می کند. برای نمونه های غنی از کاغذ، زئولیت ZSM-5 ، تولید آب را افزایش و تولید CO و CO2 را کاهش می دهد. با استفاده از پیرولیز مرحله ای چنین نمونه هایی، فاز مایع آبی می تواند از جزء مایع آلی در یک مرحله دما پایین جدا شود