مقاله اثر ترکیب بر رفتار تبلور و ویژگی دی الکتریک شیشه سرامیک سیستم CaO-SiO2-MgO بر پایه فاز ولاستونیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۶۹ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: اثر ترکیب بر رفتار تبلور و ویژگی دی الکتریک شیشه سرامیک سیستم CaO-SiO2-MgO بر پایه فاز ولاستونیت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ثابت دی الکتریک
مقاله اتلاف دی الکتریک
مقاله شیشه سرامیک CaO-SiO2-MgO بر پایه ولاستونیت و آکرمانیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی زیتانی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق ترکیب های مختلف در سیستم CaO-SiO2-MgO بر پایه فاز ولاستونیت انتخاب شدند. الگوهای پراش اشعه ایکس نشان دادند که ولاستونیت به عنوان یکی از فاز اصلی در شیشه سرامیک های سینتر شده، تشکیل شد. سینترپذیری و تبلور نمونه های شیشه سرامیک در دماهای مختلف بررسی شدند. دمای ۸۳۰oC، به عنوان دمای بهینه سینترپذیری انتخاب شد. در نهایت ویژگی های دی الکتریک از جمله er و tgd برای نمونه های شیشه سرامیک در دمای ۸۳۰oC، در محدوده فرکانس ۸-۱۲ گیگاهرتز اندازه گیری شدند. ثابت دی الکتریک و اتلاف دی الکتریک شیشه سرامیک ها به ترتیب در محدوده ۶٫۷-۷٫۵ و ۰٫۰۰۲۸-۰٫۰۰۳۴ هستند.