مقاله اثر ترکیبی لیزوزیم و اسانس آویشن شیرازی بر باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در گیاهان دارویی از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: اثر ترکیبی لیزوزیم و اسانس آویشن شیرازی بر باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویبریو پاراهمولیتیکوس
مقاله آویشن شیرازی
مقاله اسانس
مقاله لیزوزیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده بستی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: امین زارع مجید
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی روحانی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: خنجری علی
جناب آقای / سرکار خانم: نوری نگین
جناب آقای / سرکار خانم: جبلی جوان اشکان
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری میرقائد علی
جناب آقای / سرکار خانم: رئیسی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: نقیلی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخان فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات مختلفی در ارتباط با اثر اسانس ها و بعضی آنزیم ها بر روی میکرواورگانیسم های بیماری زای مواد غذایی در محیط کشت و غذا انجام گرفته است.
هدف: هدف از این مطالعه تعیین میزان اثر اسانس آویشن شیرازی و لیزوزیم به صورت تنها و توام در مهار رشد ویبریو پاراهمولیتیکوس در محیط کشت بود.
روش بررسی: در مطالعه حاضر سعی بر آن شد تا اثر اسانس آویشن شیرازی و لیزوزیم به صورت جداگانه و توام از طریق اندازه گیری MIC آن ها به دو روش ماکرودایلوشن و میکرودایلوشن، بر روی یکی از باکتری های مهم بیماری زای مواد غذایی (ویبریو پاراهمولیتیکوس)، مورد ارزیابی قرار گیرد.
نتایج: در این مطالعه MIC آویشن شیرازی به روش ماکرودایلوشن ۰٫۰۱ درصد و به روش میکرودایلوشن ۰٫۰۲ درصد محاسبه شد. لیزوزیم نیز تا غلظت ۱۰۰۰ میکروگرم در میلی لیتر نتوانست جلوی رشد باکتری را بگیرد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد اسانس آویشن شیرازی نسبت به لیزوزیم اثر مناسب تری در کاهش میزان ویبریو پاراهمولیتیکوس دارد. اگر چه حضور توام اسانس و لیزوزیم باعث کاهش MIC نشد، ولی نتایج بررسی منحنی رشد تحت تاثیر غلظت تحت بازدارندگی نشان می دهد که ترکیب این دو ماده باعث افزایش فاز تاخیری می شود که این اثر در میکروبیولوژی مواد غذایی دارای اهمیت بالایی می باشد.