مقاله اثر ترکیبات حشره کش مختلف بر سپردار Pseudaulacaspis pentagona و پارازیتوئید آن روی درختان کیوی فروت (Actinidia chinensis) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در گیاه پزشکی از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: اثر ترکیبات حشره کش مختلف بر سپردار Pseudaulacaspis pentagona و پارازیتوئید آن روی درختان کیوی فروت (Actinidia chinensis)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سپردار
مقاله Pseudaulacaspis pentagona
مقاله کیوی فروت
مقاله پارازیتوئید
مقاله Encarsia berlesci
مقاله حشره کش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامیان اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجان زاده سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: فیفایی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: گلعین بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سپردار Pseudaulacaspis pentagona مهمترین آفت درختان کیوی فروت در شمال ایران می باشد. هدف از اجرای این پژوهش استفاده صحیح از روغن پاشی زمستانه و حشره کش های مختلف جهت کنترل این آفت با کمترین تاثیر روی دشمن طبیعی آن Encarsia berlesei بود. بدین منظور کارایی روغن امولسیون شونده روی کنترل نسل زمستان گذران آفت و همچنین دشمن طبیعی آن، روغن پاشی زمستانه باغلظت های ۰٫۵، ۱، ۱٫۵ و ۲ درصد، حشره کش کلرپایریفوس ۱٫۵ در هزار + روغن ۱ درصد و شاهد ارزیابی شد. همچنین تاثیر حشره کش های پیری پروکسی فن ۰٫۵ در هزار، بوپروفزین ۰٫۵ در هزار و کلرپایریفوس ۱٫۵ در هزار بر میزان مرگ و میر پوره های سن یک آفت و همچنین میزان پارازیتیسم زنبور پارازیتوئید در مقایسه با شاهد مورد آزمایش گرفت. نتایج نشان داد که حشره کش کلرپایریفوس ۱٫۵ در هزار + روغن ۱ درصد و روغن ۲ درصد باعث بیشترین میزان مرگ و میر در نسل زمستانگذران سپردار و دشمن طبیعی آن و روغن ۰٫۵ و ۱ درصد باعث کمترین تاثیر در مرگ و میر سپردار و دشمن طبیعی آن شدند. از طرفی کاربرد بهاره حشره کش ها نشان داد که حشره کش کلرپایریفوس بیشترین تاثیر را در کنترل آفت و حداکثر تاثیر منفی را بر دشمن طبیعی آفت دارد. در مجموع، روغن پاشی زمستانه و کاربرد بهاره حشره کش های پیری پروکسی فن و بوپروفزین با کنترل مطلوب آفت تاثیر کمتری روی دشمن طبیعی داشته و می تواند به عنوان جایگزین حشره کش های فسفره مورد استفاده قرار گیرند.