مقاله اثر ترمیمی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بومی ایران بر ترمیم زخم معده ناشی از اسید استیک در موش صحرایی نر نژاد ویستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۳۵ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: اثر ترمیمی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بومی ایران بر ترمیم زخم معده ناشی از اسید استیک در موش صحرایی نر نژاد ویستار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبیوتیک
مقاله لاکتو باسیلوس کازئی
مقاله زخم معده
مقاله ترمیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سکوتی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری نصرآبادی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: تاج آبادی ابراهیمی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زخم معده از بیماری های شایعی است که عواملی هم چون تغذیه نامناسب، عوارض دارویی و غیره باعث این بیماری می شود. درمان زخم معده با دارو های شیمیایی همراه با عوارض جانبی است و بروز مشکلاتی نظیر پدیده خود ایمنی باعث شده تا تلاش گسترده ای برای یافتن راه حل جایگزین درمان زخم معده صورت گیرد. باکتری های پروبیوتیک ارگانیسم های غالب فلور مجاری گوارشی هستند که اثرات سودمندی مخصوصا در درمان بیماری های گوارشی دارند. یکی از مهم ترین گروه های پروبیوتیک، باکتری های لاکتیک اسید هستند، که به طور معمول در استارتر محصولات لبنی استفاده می شوند هدف از این مطالعه بررسی اثر ترمیمی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی جدا شده از محصولات لبنی سنتی بومی ایران بر ترمیم زخم معده موش نر نژاد ویستار است. موش ها بطور تصادفی به سه گروه ۳ تایی تجربی، کنترل ۱ و کنترل ۲ تقسیم شدند. موش ها پس از تحمل بیست و چهار ساعت گرسنگی، تحت عمل جراحی قرار گرفتند و زخم معده توسط تزریق.۰٫۱۲ میلی لیتر اسید استیک (۶۰%v/v) ایجاد شد. و یک روز پس از جراحی گروه تجربی مقدار cfu/day 1´۱۰۱۰ باکتری محلول در یک میلی لیتر شیر استریلیزه، کنترل ۱ یک میلی لیتر شیر استریلیزه و گروه کنترل ۲ یک میلی لیتر آب از طریق گاواژ تا زمان تشریح دریافت نمودند. موش ها را در روزهای ۱، ۴، ۷، ۱۰ و ۱۴ پس از ایجاد زخم معده کشته و ابعاد زخم معده در روزهای ذکر شده اندازه گیری شد. آنالیز آماری داده ها توسط نرم افزار SPSS انجام و نتایج آزمایش به صورت SEM±Mean گزارش شد. مطالعات بافت شناسی در روز چهارم نشان دهنده افزایش معنی دار میزان نوتروفیل و ماکروفاژ در گروه تجربی نسبت به دو گروه دیگر و در روز هفتم نشان دهنده کاهش معنی دار میزان نوتروفیل، ماکروفاژ و فیبروبلاست در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل ۱ (P<0.05) و کنترل ۲ (P<0.0002) بود. در روز ۱۰ و ۱۴ نیز کاهش معنی دار میزان نوتروفیل ها، ماکروفاژها و فیبروبلاست ها در گروه تجربی (P<0.000) نسبت به دو گروه دیگر مشاهده گردید. سویه لاکتوباسیلوس کازئی ابعاد زخم را در گروه تجربی نسبت به دو گروه کنترل ۱ و کنترل ۲ به طور معناداری (P<0.001) کاهش داده و دارای اثر ترمیمی قابل ملاحظه بر زخم معده ناشی از اسید استیک می باشد.