مقاله اثر تراکم کاشت و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد کنجد رقم محلی جیرفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۹۱ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: اثر تراکم کاشت و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد کنجد رقم محلی جیرفت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنجد
مقاله تقسیط نیتروژن
مقاله تراکم گیاهی
مقاله عملکرد دانه
مقاله عملکرد بیوماس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروز زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: شیرزادی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات تراکم بوته و تقسیط نیتروژن خالص بر عملکرد کنجد رقم محلی جیرفت، آزمایشی در سال ۱۳۸۶ در قالب یک طرح اسپلیت پلات بر اساس طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. سطوح تراکم به عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح تراکم شامل۱۰، ۱۳٫۳، ۲۰ و ۴۰ بوته در متر مربع و تقسیط نیتروژن خالص در سه سطح ۳۰-۱۰۰-۲۰، ۵۰-۵۰-۵۰ و ۳۰-۷۰- ۵۰ کیلوگرم در هکتار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد تراکم بوته روی عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد کپسول در بوته، تعداد شاخه و ارتفاع گیاه معنی دار بود و اثر تقسیط نیتروژن خالص بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن هزاردانه، تعداد کپسول در بوته تعداد دانه در کپسول، تعداد شاخه فرعی و ارتفاع گیاه معنی دار شد. مقایسه میانگین ها نشان داد که بالاترین عملکرد محصول با متوسط ۱۷۲۷ کیلوگرم در هکتار دانه در شیوه تقسیط ۵۰-۵۰-۵۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص حاصل شد. از طرفی بیشترین عملکرد دانه با ۱۹۱۲ کیلوگرم در هکتار در تراکم ۴۰ بوته در متر مربع به دست آمد. اثرات متقابل بین تراکم بوته و تقسیط نیتروژن خالص نشان داد که بیشترین عملکرد دانه با متوسط ۲۰۴۴ کیلوگرم در هکتار در تراکم ۴۰ بوته در متر مربع با مصرف تقسیط شده نیتروژن به صورت ۵۰-۵۰-۵۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص در سه مرحله به دست آمد.