سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اصغر علمداریزدی – دانشیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده:

این مقاله حاصل یک کارتجربی است که در مورد اثرات افزایش تراکم پود بر سرکجی انجام شده است. نتیجه نشانگر آن است که افزایش پود در سانتی متر پارچه، باعث کاهش سرکجی می شود. به عبارت دیگر، کاهش تراکم پود سبب می شود تا در بافت سرژه، تاثیرات فضای خالی بین نخ ها و طول روریزها فعال تر و نتیجتاً سرکجی افزایش یابد.