سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – دکترای برنامه ریزی حمل و نقل , دانشگاه علم وصنعت ایران
علی فتحی مظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری , دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده:

دراین مقاله اثرات سطح سرویسجاده بر مصرف سوخت وسایل نقلیه سبکو سنگین بررسی شده است با استفاده ازمدل EPA’s MOVES3 / PERE اثرات تغییر سطح سرویس LOS) بر مصرف سوخت, براساس نوع خودرو ها ، مدل خودرو ، وزن خودرو و فن آوری های موتور محاسبه شده که نشان می دهد افت سطح سرویستاثیر زیادی بر مصرف سوخت داشته, خودروهای برقی و پیل سوختی در ترافیکمصرفسوخت خیلی کمتری نسبت به خودروهای معمولی دارند ودر کامیونهای سنگین,وزن تاثیر زیادی در مصرف سوخت دارد ولی در خودروهای سبک, وزن خودرو تاثیرخیلی کمی دارد و در نهایت ، این مقاله به پیشنهاداستفاده از فن آوری های سوختی پیشرفته می پردازد که نسبت به موتورهای معمولی, مصرف سوخت کمتری در شرایط شلوغ و پرتراکم دارند و توصیه هایی نیز برای بهبود وضعیت ترافیکو کاهشمضرات تراکمخودروها بر اقتصاد و سلامتی انسانها در کشور ایران ارائه شده است.