مقاله اثر تراکم های مختلف کاشت در کشت مخلوط ذرت سیلویی و لوبیا چشم بلبلی به روش جایگزینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۵۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: اثر تراکم های مختلف کاشت در کشت مخلوط ذرت سیلویی و لوبیا چشم بلبلی به روش جایگزینی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم
مقاله ذرت
مقاله لوبیا چشم بلبلی
مقاله نسبت کاشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاتبی رومینا
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی محله جواد
جناب آقای / سرکار خانم: خوارزمی کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: ولیلو رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر تراکم بوته و نسبت کاشت در کشت مخلوط ذرت با لوبیا چشم بلبلی آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در خوی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. تراکم بوته در سه سطح ۵۵ هزار، ۷۰ هزار، ۸۵ هزار بوته در هکتار برای ذرت سیلویی رقم ۷۰۴ و ۳۰۰ هزار، ۴۰۰ هزار، ۵۰۰ هزار بوته در هکتار برای لوبیا چشم بلبلی توده محلی به عنوان کرت اصلی انتخاب شد و ۵ نسبت کاشت ذرت – لوبیا چشم بلبلی شامل ۱۰۰ =R1 درصد ذرت،۷۵ =R درصد ذرت + ۲۵ درصد لوبیا چشم بلبلی، ۵۰ =R3 درصد ذرت + ۵۰ درصد لوبیا چشم بلبلی،۲۵ =R درصد ذرت + ۷۵ درصد لوبیا چشم بلبلی و ۱۰۰ =R5 درصد لوبیا چشم بلبلی در کرت های فرعی قرار داده شدند. نتایج نشان داد که تراکم بالا (۸۵ هزار بوته در هکتار) به خاطر تولید بالاترین عملکرد علوفه تر (۶۵۵۷۰ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد ماده خشک ذرت (۱۷۳۹ کیلوگرم در هکتار) به عنوان تراکم برتر و هم چنین نسبت کاشت ۵۰: ۵۰ (ذرت سیلویی – لوبیا چشم بلبلی) به خاطر بیشترین تولید عملکرد علوفه تر ذرت (۶۳۹۵۷٫۱ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد ماده خشک ذرت (۱۶۹۹ کیلوگرم در هکتار) به عنوان تیمار برتر انتخاب شدند. بررسی شاخص های ارزیابی کشت مخلوط نیز نشان داد که این نسبت در تراکم بالا (D3R3) نسبت برابری زمین معادل ۲٫۰۱ بالاتر از تک کشتی و سایر تیمارهای مخلوط قرار گرفت که نشان دهنده سودمندی کشت مخلوط است. هم چنبن بیشترین مقدار مجموع ارزش نسبی به تیمار (D2R3) تعلق داشت. از نظر شاخص رقابتی بیشترین میزان غالبیت در اکثر تیمارها مربوط به ذرت بود.