سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود قلی زاده – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیتالله آملی، آمل
یاسر یدالهی – کارشناسارشد سازه، دانشگاه شمال، آمل

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی از جمله سیستم های نوین در سازه های بلند مرتبه و ساختمانهای با اهمیت زیاد می باشد. این نوع سیستم سازه ای در بیشتر مناطق لرزه خیز از جمله ژاپن، آمریکا، کانادا و مکزیک بکار گرفته شده است و در دو نوع سخت شده و سخت نشده استفاده می شود. دیوارهای برشی فولادی دارای مزایای بسیار زیادی نسبت به سیستم های مشابه مقاوم در برابر بارهای جانبی می باشد بطوریکه دارای ظرفیت باربری، اتلاف انرژی، سختی و شکل پذیری زیادی می باشد و همچنین باعث کاهشوزن سازه و کاهشنیروهای ناشی از زلزله به سازه می گردد. دیوارهای برشی فولادی سخت نشده دارای هزینه اجرایی کمتری نسبت به دیوارهای سخت شده بوده و استفاده از این نوع دیوارها نیز در دنیا متداولتر می باشد. یکی از نوآوری های که در این نوع دیوارها در چند سال اخیر بکار رفته است، استفاده از ورقهای موجدار به جای ورقهای ساده می باشد. اولین کاربرد این نوع از ورقها در جان تیر ورقها بوده است و در سالهای اخیر آزمایشهای متعددی بر روی دیوارهای برشی فولادی با ورقهای موجدار انجام شده است. با توجه به جدید بودن این نوع ورقها در سیستم دیوارهای برشی فولادی، در این مقاله به بررسی اثر میزان تراکم موجهای این ورقها بر رفتار قاب متشکل از آن پرداخته شده است. نتایج این مقاله بر اساس روش اجزای محدود و با استفاده از نرم افزارANSYS حاصل شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داده است که با افزایش پارامتر میزان تراکم موجها اولاً سختی سیستم افزایشیافته ثانیاً میزان ظرفیت باربری و اتلاف انرژی نیز روند صعودی داشته است