مقاله اثر تراکم بذر و فواصل کاشت بر عملکرد و برخی اجزای رشد گیاه ترب (Rhaphanus sativus cv. Longipinatus) در کشت دوم در شالیزار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: اثر تراکم بذر و فواصل کاشت بر عملکرد و برخی اجزای رشد گیاه ترب (Rhaphanus sativus cv. Longipinatus) در کشت دوم در شالیزار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترب
مقاله صفات مورفولوژیک
مقاله عملکرد کل
مقاله قطر غده
مقاله وزن تک بوته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پوراصیل معظم
جناب آقای / سرکار خانم: دهستانی اردکانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تراکم بذر و فواصل ردیف های کشت بر عملکرد و صفات رویشی گیاه ترب، آزمایشی در موسسه تحقیقات برنج کشور در شهرستان رشت در سال ۱۳۸۷ به صورت کشت دوم پس از برنج و با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام گرفت. تیمارهای اعمال شده شامل فاصله ردیف های کاشت در دو سطح (۲۰ و ۳۰ سانتی متر) و تراکم بذر در سه سطح (۵، ۱۰ و ۱۵ کیلوگرم در هکتار) بود. صفات اندازه گیری شده شامل میزان عملکرد کل در هکتار، وزن تک بوته، وزن غده و صفات مورفولوژیکی شامل: وزن شاخه و برگ، ارتفاع بوته، تعداد برگ، طول برگ، طول و قطر غده بود. نتایج نهایی نشان داد که مصرف ۵ کیلوگرم در هکتار بذر در فاصله کاشت ۲۰ سانتی متر با عملکرد ۴۵٫۳۸ تن در هکتار بیشترین میزان محصول را تولید کرده و برای منطقه توصیه می شود.