سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهرا وصال طلب – کارشناس ارشد باغبانی
منصور غلامی – دانشیار گروه باغبانی
دوستمراد ظفری – دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

از آن جا که Botrytis cinerea بزرگ ترین مانع انبارداری انگور می باشد، در این پژوهش ابتدا اثر اسانس میخک در شرایط درون شیشه ای روی قارچ و نیز حبه های انگور مایه کوبی شده با اسپور بوترتیس، بر کنترل پوسیدگی ارزیابی شد. تیمار اسانس به روش تدخینی در هفت غلظت (صفر و ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۳۰۰ و ۴۵۰ و ۶۰۰ ppm) در شرایط درون شیشه ای انجام گرفت. در آزمایش بعدی تیمار حبه های مایه کوبی شده با سوسپانسیون اسپور قارچ با غلظت های مذکور اسانس در دمای ۱۵ درجه سانتیگراد انجام گرفت. در آخر، اثرات اسانس در ۶ غلظت تا ۴۵۰ppm روی برخی ویژگی های کیفی انگور بی دانه سفید طی مدت ۴۰ روز، به فاصله هر ۱۰ روز ارزیابی شد. کاربرد اسانس میخک بر کنترل بوتریتیس در شرایط درون شیشه ای در غلظت ۴۵۰ppm و ۱۰۰ درصد بازدارندگی رشد میسلیومی نشان داد. این غلظت در حبه های مایه کوبی شده نیز، رشد قارچ را کنترل کرد. اسانس در غلظت های مختلف علاوه بر کنترل پوسیدگی، تلفات آب، تجمع مواد جامد محلول، چروکیدگی و قهوه ای شدن چوب خوشه، قهوه ای شدن و ریزش حبه را طی انبارداری کاهش داد. همچنین موجب تأخیر در کاهش محتوای فنل کل، کاهش اسیدیته و نرم شدن و افزایش عمر انباری شد. فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد قارچی اسانس میخک می تواند دلیل این مشاهدات باشد. باقی ماندن عطر و طعم اسانس در میوه، ایجاب می کند تا قبل از استفاده از این ترکیبات، روش های کاهش و یا حذف اثرات نامطلوب در طعم میوه بررسی شود.