مقاله اثر تداخل زمینه ای بر اجرای مهارت های هندبال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۴۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: اثر تداخل زمینه ای بر اجرای مهارت های هندبال
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تداخل زمینه ای
مقاله هندبال
مقاله مهارت ورزشی
مقاله یادگیری حرکتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروغی پور حمید
جناب آقای / سرکار خانم: دوستی آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تداخل زمینه ای بر اجرای سه دسته مختلف مهارت های هندبال بوده است. آزمودنی های این تحقیق شامل ۴۸ نفر دانش آموزان مقطع راهنمایی است که هندبال را در حد آموزشگاهی فراگرفته اما تجربه شرکت در تمرینات تیم های هندبال سطوح مختلف و یا سابقه شرکت در مسابقات را نداشته اند و به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کرده اند. همگی آنها در پیش آزمون شرکت کردند و سپس به صورت تصادفی در ۳ گروه مساوی تقسیم شدند و هر گروه مجددا به دو زیر گروه ۸ نفری تمرین قالبی و تصادفی تقسیم شدند تا در ۸ جلسه با برنامه تمرینی خاص گروه خود به تمرین بپردازند. آنان نهایتا در پس آزمون شرکت نمودند. تکالیف مورد تمرین، شامل شوت ثابت از فواصل ۶، ۷٫۵، ۹ متری (متغییر تغییر پارامتر)، شوت ثابت، شوت لی و شوت سه گام (متغییر تغییر در مهارت) و شوت ثابت، دریبل و پاس (متغییر تغییر در الگوی حرکتی) بوده است. نتایج نشان داد که تفاوت بین روش های مختلف آرایش و اجرای تمرین در مرحله اکتساب معنی دار نیست، بدین ترتیب نتایج این تحقیق با اتکا به نظر لی و وایت (۱۹۹۰) معلوم می گردد که با توجه به جذابیت ذاتی تکالیف میدانی برای بروز اثر تداخل زمینه ای در این تکالیف به تمرینات قابل توجهی نیاز است.