سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کیانوش حق نما – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و کنترل علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی
ابوالفضل فرجی – اعضای هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان
لیلا علیمرادی – دانشکده کشاورزی واحد دانشگاه آزاد مشهد
عبدالعزیز حقیقی – اعضای هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان

چکیده:

کنجد از جمله گیاهان روغنی است که دارای برترین کیفیت روغنی است. علف های هرز بویژه گاوپنبه از جمله عوامل محدود کننده عملکرد در کنجد می باشند. هدف از این بررسی، کمی کردن اثر تراکم های مختلف گاوپنبه ۰ ، ۴ ، ۸ و ۱۲ در مترمربع) بر رشد و عملکرد کنجد بود. بدین منظور در سال ۱۳۸۸ در شهرستان رامیان واقع در استان گلستان به صورت طرح آزمایشی فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار و ۲۰ تیمار به اجرا درآمد. تراکم کنجد ثابت در نظر گرفته شد. در حالت عدم حضور علف هرز و نبود رقابت با گاوپنبه، بیشترین عملکرد دانه، ۸۹۵ کیلوگرم در هکتار بود. تراکم ۱۲ بوته گاوپنبه در مترمربع باعث کاهش ۲۵ درصدی تعداد کپسول کنجد گردید. همچنین در این تراکم تعداد دانه در هر کپسول کنجد به میزان ۱۷ در صد نسبت به شاهد کاهش یافت. تراکم های ۴ ، ۸ و ۱۲ بوته گاوپنبه در متر مربع به ترتیب ۱۷/۳ ، ۲۷ و ۳۲/۸ درصد نسبت به شاهد بدون علف هرز باعث کاهش عملکرد کنجد گردیدند نتایج نشان داد که افزایش تراکم گاوپنبه به ۱۲ بوته در مترمربع نسبت به تیمار شاهد بدون علف هرز باعث کاهش ۱۴/۸ درصد شاخص برداشت کنجد گردید. بطور کلی می توان گفت که بعد از تراکم ۸ بوته گاوپنبه در متر مربع رقابت درون گونه ای تشدید شده و کاهش شاخص های مورد بررسی با شیب ملایم تری اتفاق افتاده است