سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه تابع بردبار – گروه حشره شناسی – دانشکده کشاورزی – دانشگاه تربیت مدرس
سعید محرمی پور – گروه حشره شناسی – دانشکده کشاورزی – دانشگاه تربیت مدرس
بی بی زهرا صحاف – گروه حشره شناسی – دانشکده کشاورزی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شب پره پشت الماسی Plutella xylostella L. (Lepidoptera:Yponomeutidae یکی از آفات مهم خانواده چلیپاییان می‌باشد که خسارت زیادی را بین گیاهان وارد کند. در سال‌های اخیر استفاده از متابولیت های ثانوی با دارا بودن خواص ضد تغذیه‌ای وحشت کشید نقش مهمی را در کنترل آفات برعهده دارند. در این تحقیق خاصیت تخم کشی سرخس بسپایک Polypodium vulgare P. ( Polypodiacae) روی شب پره پشت الماسی مورد بررسی قرار گرفت. عصاره گیری از برگهای این گیاه با دستگاه تقطیر در خلأ و با استفاده از حلال متانول ۷۰% انجام شد. عصاره استخراج شده برای آزمایش روی تخم‌های یک روز شب پره پشت الماسی مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش در شرایط دمای ۱ -۲۷ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۵-۶۰ در صد در دوره لویی ۱۶ ساعت روشنایی هشت ساعت تاریکی انجام شد. اثر تخم کشید و هفت غلظت و در سه تکرار و هر که کار با ۱۰ تخم شب پره پشت الماسی که مورد آزمایش قرار گرفت. پستی پروبیت باد خوان نشان داد که غلظت کشنده ۵۰% در تخم‌های شب پره پشت الماسی ۵۰ ، ۴۱% است. نتایج نشان می‌دهد که عصاره متانولی سرخس بسپایک دو شب پره پشت الماسی اثر تخم کشتی بالایی ندارد. به نظر می‌رسد که عصاره متانولی سرخس به خاطر آنچه در ترکیبات تنظیم کننده‌های رشد حشرات مشاهده می‌شود ممکن است در زمان دگردیسی مؤثر باشد. اما بااین‌وجود آزمایشات تکمیلی می‌تواند اثر هورمونی عصاره نفاق آشکار سازد .