مقاله اثر تجویز حاد مهار کننده های کانال های پتاسیمی بر علایم رفتاری پارکینسونیسم القا شده با ۶-هیدروکسی دپامین در موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۷۱ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: اثر تجویز حاد مهار کننده های کانال های پتاسیمی بر علایم رفتاری پارکینسونیسم القا شده با ۶-هیدروکسی دپامین در موش صحرایی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ۴- آمینوپیریدین
مقاله تترااتیل آمونیوم
مقاله ۶- هیدروکسی دپامین
مقاله اپومرفین
مقاله آزمون چرخشی
مقاله روتارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صوفی آبادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: اژدری زرمهری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حقدوست یزدی هاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ۴-آمینوپیریدین (۴-AP) و تترااتیل آمونیوم (TEA) دو مهار کننده کانال های پتاسیمی می باشند؛ که اثرات سودمندی در درمان برخی بیماری های نورولوژیک همچون مولتیپل اسکلروزیس، اتاکسیا و الزایمر نشان داده اند. در این مطالعه اثر تجویز حاد ۴-AP و TEA در درمان علایم رفتاری پارکینسونیسم القا شده با سم ۶- هیدروکسی دپامین (۶-OHDA) درموش های صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: سم ۶-هیدروکسی دپامین به وسیله جراحی استرئوتاکسیک و از طریق سرنگ هامیلتون به درون ناحیه دسته مغز جلویی میانی نیمکره چپ موش ها تزریق شد. سپس در هفته سوم پس از جراحی موش ها در دو مرحله قبل و پس از کاربرد داروها تحت آزمون رفتاری چرخش القا شده با اپومرفین قرار گرفتند. در هفته چهارم آزمون روتارد درحضور مهار کننده ها در شش روز متوالی انجام گرفت.
یافته ها: ۴-AP دردوزهای۲۰۰mg/kg  و ۵۰۰ اثر قابل ملاحظه ای نداشت؛ اما، در دوز۱۰۰۰mg/kg  سبب بهبود معنی دار علایم رفتاری پارکینسونیسم در آزمون چرخشی گردید. از طرف دیگر این دارو سبب تضعیف اجرای حرکتی موش ها در آزمون روتارد شد. TEA در دوز۱mg/kg  بی اثر بود. در دوز ۲mg/kg سبب کاهش معنی دار و در دوز ۵mg/kg سبب افزایش معنی دار تعداد چرخش ها شد. TEA اثری بر یادگیری حرکتی در آزمون روتارد نداشت.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که 4-AP و TEA به صورت وابسته به دوز برخی علایم رفتاری پارکینسونیسم را تضعیف می کنند. اما، ممکن است برخی علایم دیگر را تشدید نمایند.