مقاله اثر تثبیت کنندگی خودکار سیاست های مالی بر سیکل تجاری در کشورهای منتخب عضو اوپک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۲۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: اثر تثبیت کنندگی خودکار سیاست های مالی بر سیکل تجاری در کشورهای منتخب عضو اوپک
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیکل تجاری
مقاله تثبیت کننده خودکار
مقاله کشورهای عضو اوپک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جوان موراشین
جناب آقای / سرکار خانم: شیرین بخش ماسوله شمس اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگرچه مطالعات گسترده ای در زمینه نقش تثبیت کننده خودکار و کارایی آن وجود دارد، اما مطالعات تجربی اندکی در این زمینه انجام شده است. در این پژوهش به مطالعه تجربی اثرات مالی به عنوان تثبیت کننده خودکار پرداخته می شود. این مقاله با استفاده از تکنیک داده های پانل برای گروهی از کشورهای عضو اوپک (شامل ایران) در دوره زمانی ۲۰۰۹-۱۹۷۶، به بررسی اثرات ابزارهای تثبیت کننده خودکار (تعدیل شده برحسب GDP) بر نوسانات سیکل تجاری (اندازه گیری شده با GDP، مصرف خصوصی و GDP خصوصی) می پردازد. نتایج حاصل از بر آورد الگو دلالت بر این دارد که رابطه ای قوی و منفی بین درآمدهای مالیاتی (تعدیل شده برحسب GDP) و نوسانات محصول وجود دارد که نشان می دهد درآمدهای مالیاتی در کشورهای مورد مطالعه به صورت کارا عمل کرده و قادر به هموار کردن نوسانات محصول است. نتایج برآورد الگو نشان دهنده رابطه ای قوی و مثبت بین هزینه های دولتی (تعدیل شده برحسب GDP) و نوسانات محصول است که نشان می دهد هزینه های دولتی به عنوان ابزار سیاست مالی کارا نبوده و باعث تشدید نوسانات محصول شده است (موافق با نظر RBCها). استفاده از متغیرهای کنترل (درجه باز بودن اقتصاد، GDP، GDP سرانه و رشد GDP) در این بخش، نتایج به دست آمده را تغییر نداده است. بنابراین، برای هموار کردن نوسانات سیکل تجاری در کشورهای پرنوسان، افزایش درآمدهای مالیاتی (تعدیل شده برحسب GDP) از طریق گسترش پایه مالیاتی توصیه می شود.