مقاله اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۷۹ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بابونه
مقاله تاریخ کشت
مقاله تراکم بوته
مقاله عملکرد گل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ مهر صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری شیوا
جناب آقای / سرکار خانم: رضوان بیدختی شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد گل بابونه، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ در روستای جلین شهرستان گرگان انجام شد. فاکتور اصلی شامل سه تاریخ کاشت (۲۰ اسفند، ۱۱ فروردین و ۴ اردیبهشت) و فاکتور فرعی شامل سه تراکم (۲۰، ۳۰ و ۴۰ بوته در متر مربع) بود. نتایج نشان دهنده تاثیر معنی دار تاریخ کاشت بر عملکرد گل خشک و گل تازه، تعداد ساقه های اصلی گل دهنده، تعداد و وزن خشک برگ و ارتفاع بوته بود. بیشترین تعداد ساقه های اصلی گل دهنده و تعداد و وزن خشک برگ و ارتفاع بوته و عملکرد گل خشک و گل تازه در تاریخ کاشت اسفند ماه حاصل شد و تاریخ کاشت اردیبهشت ماه دارای پایین ترین مقادیر صفات مذکور بود. عملکرد گل خشک، به صورت معنی داری تحت تاثیر فاکتور تراکم بوته قرار گرفت و این فاکتور بر سایر صفات مورد بررسی اثر معنی داری نداشت. کلیه اثرات متقابل این دو فاکتور نیز تاثیر معنی داری بر صفات اندازه گیری شده نداشتند. عملکرد گل خشک در تراکم ۴۰ بوته در متر مربع بطور معنی داری بیشتر از مقدار این صفت در دیگر تراکم های کاشت بود. نتایج این تحقیق نشان داد ۲۰ اسفند بهترین تاریخ کاشت بابونه نسبت به سایر تاریخ های مورد بررسی در شرایط آب و هوایی گرگان بوده و تراکم ۴۰ بوته در متر مربع به دلیل داشتن عملکرد گل خشک بالاتر، از سایر تراکم ها مطلوب تر می باشد.