مقاله اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد کمی و کیفی چهار رقم سویا در منطقه هرات افغانستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۲۱۹ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد کمی و کیفی چهار رقم سویا در منطقه هرات افغانستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سویا
مقاله تاریخ کاشت
مقاله درصد روغن
مقاله درصد پروتئین
مقاله عملکرد دانه
مقاله رقم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور مطلب
جناب آقای / سرکار خانم: جاویدپویش احمدی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی و تعیین مناسب ترین رقم و تاریخ کاشت سویا، آزمایشی در سال ۱۳۸۷ به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در استان هرات افغانستان انجام شد. کرت های اصلی شامل سه تاریخ کاشت (۲۰ اردیبهشت، ۵ خرداد و ۲۰ خرداد) و کرت های فرعی شامل چهار رقم (C1، C3، M4، L17) بود. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت و رقم و اثر متقابل آن ها بر درصد روغن، درصد پروتئین، عملکرد دانه، وزن خشک ساقه و برگ در سطح یک درصد معنی دار شد. اما با تاخیر در تاریخ کاشت، کلیه صفات مورد بررسی در ارقام کشت شده روند نزولی نشان دادند. بیشترین تعداد ساقه فرعی و تعداد بذر بترتیب در تاریخ ۲۰ اردیبهشت به میزان ۵ عدد و تاریخ کاشت ۵ خرداد و رقم C1 به میزان ۴۵ عدد به دست آمد. بیشترین عملکرد دانه و درصد روغن بترتیب از رقم M4 در تاریخ کاشت ۲۰ اردیبهشت و رقم  C3در تاریخ کاشت ۵ خرداد و حداکثر درصد پروتئین را رقم C3 در تاریخ کاشت ۲۰ اردیبهشت داشت. زمان مناسب کاشت برای ارقام M4 و L17، ۲۰ اردیبهشت بود، اما برای کشت تاخیری در بین ارقام مورد بررسی رقم C3 مناسب ترین می باشد.