مقاله اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد دانه و صفات رویشی ارقام کلزا در منطقه ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۲۴۱ تا ۲۵۸ منتشر شده است.
نام: اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد دانه و صفات رویشی ارقام کلزا در منطقه ایلام
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تاریخ کاشت
مقاله عملکرد دانه
مقاله صفات رویشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت سیدعطااله
جناب آقای / سرکار خانم: پورسیاه بیدی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای بررسی و تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت ارقام کلزا و اثرات آنها بر عملکرد و اجزای آن آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در سال زراعی ۸۵-۸۴ در ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی ایلام به مرحله اجرا درآمد. در کرت های اصلی ۴ تاریخ کاشت ۶٫۲۵، ۷٫۱۰، ۷٫۲۵ و۸٫۱۰  و در کرت های فرعی سه رقم اکاپی، زرفام و طلایه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مورد بررسی نشان داد که بین تاریخ های مختلف کاشت، ارقام و اثرات متقابل از نظر صفات مورد بررسی اختلاف معنی دار وجود دارد. بیشترین عملکرد دانه معادل ۳۶۲۲ کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت ۱۰ مهر و کمترین آن با ۳۰۷۵ کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت ۲۵ شهریور به دست آمد. در تاریخ کاشت ۱۰ مهر بیشترین تعداد دانه در خورجین (۶۱٫۵۵ خورجین)، بیشترین وزن هزار دانه (۳٫۴۷۷ گرم) و بیشترین تعداد خورجین در ساقه اصلی (۶۴٫۷۵ عدد) حاصل شد. رقم زرفام نسبت به سایر ارقام از نظر عملکرد دانه، تعداد دانه در خورجین، وزن هزاردانه، تعداد خورجین در ساقه اصلی نسبت به دو رقم دیگر برتری داشت. طول دوره گلدهی و ارتفاع بوته رقم طلایه نسبت به سایر ارقام بیشتر بود و در بین تاریخ های کاشت، تاریخ کاشت ۱۰ مهر دارای تعداد روز تا شروع گلدهی کمتر و طول دوره گلدهی برتری نسبت به سایر تاریخ های کاشت بود. در این آزمایش تاریخ کاشت ۱۰ مهر همراه با رقم زرفام برای منطقه مناسب تشخیص داده شد.