مقاله اثر تاریخ های کاشت بر خصوصیات خوشه و عملکرد ارقام برنج در خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۸۳ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: اثر تاریخ های کاشت بر خصوصیات خوشه و عملکرد ارقام برنج در خوزستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاریخ های کاشت
مقاله برنج
مقاله خوشه
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لیموچی کاوه
جناب آقای / سرکار خانم: گیلانی عبدالعلی
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت عطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی اثرات تاریخ های مختلف کاشت بر خصوصیات خوشه و عملکرد در ارقام برنج و در شرای ط خوزستان به مدت یک سال در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی شاوور واقع در ۷۰ کیلومتری شمال اهواز، به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. عامل اصلی تاریخ کاشت در سه سطح (۲۵ اسفند، ۲۵ فروردین و ۵ خرداد) و عامل فرعی شامل: ارقام دلار، N22، گرده زنجان و سه رقم محلی هویزه، گرده رامهرمز و حمر (متحمل به گرما)، دو رقم خارجی (CR547-1-2-3 و IR1567-228-3-3) و دو لاین شماره ۷ و ۱۳ بود. نتایج نشان داد، بیشترین عملکرد، تعداد دانه پر و میزان باروری مربوط به ارقام هویزه و حمر در تاریخ کاشت سوم بود. بالاترین وزن هزار دانه را لاین شماره ۷ داشت. بیشترین تعداد خوشه در متر مربع، وزن هر خوشه، انشعابات اولیه و ثانویه مربوط به تاریخ کاشت سوم بود، اما طول خوشه و تعداد گلچه در خوشه در تاریخ کاشت دوم بیشترین مقدار را داشتند. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده رقم IR1567-228-3-3 برای کشت در ۲۵ اسفند (دارای بیشترین شاخص برداشت در هر ۳ تاریخ کاشت بود) و ارقام هویزه و حمر برای سایر تاریخ های کشت توصیه می شوند.