سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا حسن زاده قاسمی – سازمان هوافضا، صنایع شهید همت
سید حسین منوری – سازمان هوافضا، صنایع شهید همت

چکیده:

سیستم های اکتروهیدرولیکی به خاطر قابلیت اعمال نیروهای بزرگ در سرعت های بالا در بسیاری از سیستم های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. اما تحلیل این سیستم ها به دلیل غیر خطی بودن و وجود تاخیر زمانی در آنها دارای پیچیدگی فراوان می باشد. وجود تاخیر در این سیستم ها یکی از مهمترین دلایل عملکرد نامناسب آنها در کاربردهای صنعتی و آزمایشگاهی است. بنابراین بررسی اثر تاخیر در آنها از اهمیت خاصی برخوردار است، اما وجود ترم تاخیر در معادلات، تحلیل را پیچیده و مشکل می کند. به ویژه به دلیل بالا بودن مرتبه این سیستم ها این مساله دوچندان می شود. این مقاله به بررسی و تحلیل پایداری سیستم های الکتروهیدرولیکی با تاکید بر اثر تاخیر بر عملکرد آنها پرداخته است. در حل معادلات تاخیری سیستم از تقریب معروف Pade و از روش دقیق Frequency Lambert کمک گرفته شده و صحت نتایج به دست آمده از آن به کمک شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته است.