سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان سلامی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، گروه مه
حجت احمدی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، گروه مه
علیرضا کیهانی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، گروه مه

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی میزان تلفات انرژی ناشی از بیماری های قارچی، صدمات مکان یکی وتنفس میوه درتولید محصول توت فرنگی در استان کردستان است. بیشترین عامل تلفات محصول توت فرنگ ی بیمار ی ها ی قارچیاست. مهم ترین بیماری قارچی این محصول کپک خاکستر ی ناش ی از قارچ Botrytis Cinerea م ی باشد . تلفات محصول نه تنها منجر به از دست رفتن محصول می شود، بلکه سبب اتلاف نهاده های اولی ه، سرما یه و انرژ ی مصرف شده برای تولید محصول می شود. استان کردستان حدودا ۸۰ % محصول توت فرنگی کشور را تولید می کند. کل تلفات محصول توت فرنگی در این استان برابر ۷۷۱۰/۸۷ تن است. کل تلفات تولید توت فرنگی در این مطالعه به طور متوسط ۳۴%بود. کل تلفات انرژی در تولید این محصول ۱۴/۶۵TJ تخمین زده می شود، به عبارتی کل تلفات برابر با ۲۳۹۳/۹BOE (معادل بشکه نفت) است. ارزش مالی کل تلفات برابر۹،۴۸۲،۶۱۲،۳۰۰ تومان است. همان طور که واضح است درصد بالایی از محصول تولید شده در این استان تلف می شود. دلایل آن متعدد بوده و به سبب نگه دار ی نامناسب،حمل و نقل نامناسب، عملیات زراعی و برداشت نامناسب و غیره است. با توجه به تلفات انرژی نسبتا بالا و ارزش مال یازدست رفته بسیار بالا شایسته است در کنترل و کاهش این تلفات اقدام نمود.