سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جمشید بهین – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرا
شهره واحد – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرا

چکیده:

در این تحقیق اثر پروپانل در مراحل مختلف خمیرسازی و شناورسازی بر خصوصیات کاغذهای بازیافتی بررسی شده است و با نتایج حاصل از بکارگیری روش معمول پراکسید هیدروژن مورد مقایسه قرار گرفته است . عملیات جوهرزدایی در یک سلول شناورسازی ناپیوسته آزمایشگاهی و در دمای محیط انجام گرفته و میزان روشنایی و تعداد ذرات ( لکه های ) جوهر باقیمانده در کاغذ نیز بر روی کاغذهای بازیافتی اندازه گیری شده است . نتایج نشان میدهد که بکارگیری پروپانل بجای پراکسید هیدروژن در مراحل خمیر سازی و شناو سازی به تنهایی و نیز بطور همزمان باعث بهبود قابل ملاحظه دو خاصیت فوق میشود .