مقاله اثر بی قاعدگی اقلام تعهدی بر قیمت گذاری شرکت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: اثر بی قاعدگی اقلام تعهدی بر قیمت گذاری شرکت ها
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مفهوم سود
مقاله اقلام تعهدی
مقاله بی قاعدگی اقلام تعهدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدزاده ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتی منا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به بررسی اثر بی قاعدگی اقلام تعهدی بر قیمت گذاری سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به منظور محاسبه اقلام تعهدی از روش ترازنامه ای غیرمستقیم استفاده شد. با به کارگیری رگرسیون های ساده و چندعاملی و نمونه ای شامل ۱۳۳ شرکت (۹۵۷۶ مشاهده) در دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، چهار فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد، اقلام تعهدی سود بر بازده سهام و در نتیجه قیمت شرکت ها اثرگذار است. همچنین، رابطه منفی معنادار بین اقلام تعهدی سود و بازده سهام وجود دارد. این نتایج با کنترل سایر عوامل تاثیر گذار بر بازده سهام مانند صرف ریسک بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت همچنان ثابت ماند.