مقاله اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت غیرخطی APARCH که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۱۷۵ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت غیرخطی APARCH
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بی ثباتی سیاسی
مقاله رشد اقتصادی
مقاله دموکراسی
مقاله روش APARCH
مقاله اقتصاد ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرپور حسین
جناب آقای / سرکار خانم: احمدیان کسری
جناب آقای / سرکار خانم: منیعی امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطابق ادبیات اقتصاد سیاسی، ساختار اقتصادی و سیاسی یک کشور رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده ای با یکدیگر دارند، به طوری که ساختار سیاسی کشور به عنوان سیستم هدایتگر مدیریت اقتصادی کشور عمل نموده و منعکس کننده تفکرات اقتصادی آن سیستم سیاسی می باشد. از این حیث هرگونه اختلال در نهاد مدیریتی یک کشور (دولت) با عنوان بی ثباتی سیاسی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه می تواند منجر به بی ثباتی اقتصادی شده و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اخلال نماید که در نتیجه رشد اقتصادی کشور را که به عنوان مهم ترین شاخص عملکرد اقتصادی شناخته می شود کندتر می نماید. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش می شود با استفاده از داده های سری های زمانی سالانه سیاسی و اجتماعی اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره (۱۳۸۸- ۱۳۳۹) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گیرد. برای این منظور، با استفاده از تکینک APARCH اثر متغیر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی بر اساس دو شاخص بی ثباتی سیاسی رسمی و بی ثباتی سیاسی غیررسمی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تجربی این مطالعه نشان می دهد متغیرهای مربوط به هر دو شاخص بی ثباتی سیاسی مذکور تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند.