سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی معین الدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
سعید شجاعی – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سبحان رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

در این مقاله روش نوین تحلیل هم هندسی بر اساس توابع پایه بی- اسپلاین و نربز معرفی و روش های بهبودسازی و افزایش پیوستگی توابع پایه آن مورد بررسی قرار گرفته است. تکنیک های بهبودسازی تحلیل هم هندسی شامل افزودن گره، افزایش مرتبه و روش بهبودسازیk-به طور کامل بیان شده و اثرات آنها بر نرمی و پیوستگی توابع پایه، افزایش دقت تحلیل و همچنین تفاوت این روش ها با روش های مرسوم بهبودسازی در اجزاء محدود کلاسیک بررسی شده است. در انتها با حل مثال عددی و مقایسه نتایج، نشان داده شده است که استفاده از روش بهبودسازی k- در تحلیل هم هندسی هزینه های محاسباتی را کاهش و در عین حال دقت و همگرایی را افزایش می دهد.