مقاله اثر بلوغ بر مقدار قندهای محلول و برخی از یون ها در میوه تمشک برگ نارونی (.Rubus anatolicus (Focke) Focke ex Hausskn) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: اثر بلوغ بر مقدار قندهای محلول و برخی از یون ها در میوه تمشک برگ نارونی (.Rubus anatolicus (Focke) Focke ex Hausskn)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتاسیم
مقاله تمشک رسیده
مقاله تمشک نارس
مقاله سدیم
مقاله کلسیم
مقاله منیزیم
مقاله pH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لیوانی فصیحه
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلی مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: ساطعی آرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
میوه تمشک برگ نارونی (Rubus anatolicus (Focke) Focke ex Hausskn.) شفت و آبدار می باشد که ابتدا سبز سپس قرمز و در حالت رسیده سیاه رنگ می شود. این گیاه از تیره گل سرخیان و غنی از ترکیبات ثانویه گیاهی مانند آنتوسیانین ها و فنل های کل می باشد. این گیاه به صورت خودرو در منطقه استان گلستان توسعه فراوانی دارد. در این تحقیق، تعیین زمان برداشت میوه ها، بر اساس رنگ ظاهری آنها بود. به این منظور میوه های تمشک در دو وضعیت نارس (قرمز رنگ) و رسیده (سیاه رنگ) به صورت تصادفی از دو منطقه مختلف جغرافیایی در استان گلستان (روستای حسن آباد جلین و روستای لیوان غربی بندرگز) برداشت شدند. سپس pH آبمیوه، قندهای محلول، مقدار یون های سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم آنها تعیین شد. نتایج نشان داد که مقدار قندهای محلول به هنگام رسیدن میوه افزایش یافت و در تمشک های حسن آباد بیشتر از لیوان غربی بود. مقدار یون های سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم بین تمشک های رسیده و نارس فاقد اختلاف معنی دار بود. تمشک های نارس اسیدی تر از تمشک های رسیده و از لحاظ مکانی نیز، تمشک های لیوان کمی اسیدی تر از حسن آباد بودند.