سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بیتا اسکویی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
عباس زارعیان – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
لیلا یاری – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده:

ارزیابی کیفیت بذر به عنوان اندام تکثیر گیاهان زراعی و مهم ترین نهاده برای تولید محصول زراعی، از جایگاه ویژه ای در تولید و کنترل و گواهی بذر برخوردار است. این ازمایش به منظور بررسی اثر یسته بندی های متفاوت بر بنیه بذر ارقام کلزای تولید شده در استان قم اجرا شد. ارقام مورد بررسی شامل RGS ، طلائیه و اکاپی و انواع لفاف بسته بندی ها عبارت بود از پاکت کاغذی سه لایه و ۴ لایه ، کیسه پروپیلنی، پاکت کاغذی+پروپیلنی و کیسه کنفی ه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. پاکت ها و کیسه های محتوی بذر در انبار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم به مدت یک سال انبار شدند و نمونه برداری استاندارد از سپس قابلیت جوانه زنی بذور با آزمون جوانه زنی استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد قابلیت جوانه زنی بذور تا اولین مرحله از نمونه برداری (۳ ماه انبارداری)، اما کاهش قابلیت جوانه زنی در آزمون جوانه زنی استاندارد پس از ۶ ماه انبارداری مشاهده شد. ( دومین مرحله نمونه برداری) و قابلیت جوانه زنی استاندارد کاهش بیشتری پس از یک سال انبارداری نشان داد و این کاهش در لفاف پروپیلن و کاغذ+پروپیلن بیشتر بود.