سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شقایق عابری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی
مصطفی کرمی – استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کر
شیرین عابری – کارشناس و مسئول کنترل کیفیت سردخانه سرد اتمسفر

چکیده:

غذاهای عمل گرا(Functional Food)غذاهایی متعارف و معمولی هستند اما زمانیکه به عنوان بخشی ازرژیم غذایی مصرف می شوند، خواص فیزیولوژیک از خود نشان می دهند وعلاوه بر خواص تغذیه ای پایه، درکاهش خطرابتلا به بیماریهای حاد و مزمن هم مؤثرند. یکی از غذاهای عمل گرا، فرآورده های پروبیوتیک هستند. این محصولات حاصل کشت باکتریایی بوده که در صورت مصرف، از بسیاری بیماری ها پیشگیری خواهند نمود. در ایران، استفاده از این میکروارگانیسم های مفید، به ویژه در محصولات لبنی آغاز گردیده و تولید تجاری آن در حال افزایش است. دراین میان فاکتورهایی وجود دارند مانند انتخاب ماده ی بسته بندی مناسب، که در کنترل تعداد میکروارگانیسم های پروبیوتیک برای اطمینان از خاصیت بالای درمانی آنها در طول مدت نگهداری ، مهم است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط سیستم های مختلف و مواد بسته بندی بر پایداری محصولات پروبیوتیک است.