سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیلا طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، باشگاه پژوهش
سینا راد – کارشناس ارشد تحقیقات صنایع غذایی
حمیدرضا ضیاءالحق – کارشناس ارشد تحقیقات صنایع غذایی

چکیده:

در این مقاله اثر فراوری تحت فشار زیاد بر ترکیبات فرار موجود در فراوردههای گوشتی تخمیر شده و غیر تخمیری دربسته بندیهای پلیمری چند لایه، دارا یا فاقد لایه فویل آلومینیوم مورد مطالعه قرار میگیرد. آنالیز مواد فرار با بررسی فضای .( خالی داخل بسته بندی و توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی و طیف سنج جرمی (به عنوان دتکتور) انجام گرفته ( ۲ اعمال فشار موجب بروز تغییرات معنی داری در سطح برخی ترکیبات فرار میشود که از آن میان تغییرات بوجود آمده در میزان الکلها، آلدهیدها و آلکانها بیشر و در مورد متیل کتونها کمتر بود. تحت تأثیر فشار بالا، مهاجرت شدید مواد پلاستیکی از لفافهای بسته بندی به درون مواد غذایی مشاهده میشود که از آن میان آلکانهای خطی و شاخه دار و آلکنها و ترکیبات بنزنی بیشترین مهاجرت را نشان دادند. در نمونههایی که تحت فراوری با فشار بالاHPP) قرار گرفته بودند، مقدار این ( مهاجرت بسیار بیشتر و دارای اختلاف معنی دار با نمونههای شاهد بود.(