سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیمین افشاری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
حمیدرضا روستا – استادیار گروه باغبانی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

چکیده:

به منظور بررسی اثر بسترهای کشت مختلف ( ۱۰۰ %پرلیت، ۷۵ %پرلیت+ ۲۵ %کوکوپیت، ۵۰ %پرلیت+ ۵۰ %کوکوپیت، ۲۵ %پرلیت+ ۷۵ %کوکوپیت و%۱۰۰ کوکوپیت) بر جذب عناصر غذایی در دو سیستم کشت هیدروپونیک و آکواپونیک، آزمایش گلخانهای با سه تکرار انجام پذیرفت. نتایج نشان داد غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و منگنز در برگهای گیاه در تیمار هیدروپونیک به طور معنیداری (در سطح ۵%) بیشتر از تیمار آکواپونیک بود. در بسترهای حاوی پرلیت غلظت عنصر کلسیم در تیمار آکواپونیک بیشتر از تیمار هیدروپونیک بود، ولی میزان آن در بستر کوکوپیت تنها به شدت کاهش یافت.