سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

گل بهار گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

با توجه به اهمیت زیباسازی شهری و ایجاد فضای سبز، پژوهش حاضر در راستای شناخت اثرات MgSO4.7H2O و KH2PO4 بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus L.) به عنوان یکی از گیاهان زینتی که در حاشیه‌ باغ‌ها، پارک‌ها و میادین شهرها کاشته می‌شود، صورت گرفت. از آنجایی که این دو نمک جزء عناصر پرمصرف برای رشد گیاه محسوب می‌شوند، می‌توان با تغییر مقدار این دو ماده گیاهانی با ظاهر مناسب‌تر و از نظر ماندگاری با دوام بیشتر تولید کرد.در پژوهش حاضر که در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه آزاد واحد بروجرد انجام گرفت، تأثیر غلظت‌های MgSO4.7H2O (75/0، ۵/۱، ۲۵/۲ و ۱- mmoll3)و KH2PO4 (62/0، ۲۵/۱، ۸۸/۱ و ۱- mmoll5/2) به صورت برهم‌کنش (۶۲/۰+۷۵/۰، ۲۵/۲+۸۸/۱ و MgSO4.7H2O + KH2PO4 1- mmoll3+5/2) بر جداکشت‌های قرنفل در محیط کشت پایه MS مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات براساس ۵ تکرار در هر تیمار انجام پذیرفت و محاسبات آماری در مورد پروتئین درسطح ۰۵/۰ (۰۵/۰P<) معنی‌دار شد، اما میزان پرولین تغییرات معنی‌دار از خود نشان نداد.